CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Coi con người là vốn tài sản quý giá nhất của mọi tổ chức. Tại GEOVIỆT, Chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Chính vì thế, chúng tôi mang đến cho tât cả thành viên một môi trường làm việc năng động và công bằng, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện để hướng đến sự thành công trong nghề nghiệp. Tất cả sự thành công, dù là nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Công ty luôn tạo điều kiện để mọi CBNV phát huy tối đa năng lực sáng tạo và hiệu quả làm việc.

CHÚNG TÔI CẦN BẠN Ở VỊ TRÍ...

NỘP ĐƠN TUYỂN DỤNG

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)


    GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

      Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)