Đánh Giá Trữ Lượng – Kiểm Tra Sản Lượng Vật Liệu Mỏ Nhà Máy Xi Măng Bình Phước

Đánh giá trữ lượng – Kiểm tra sản lượng vật liệu Mỏ Nhà Máy Xi Măng Bình Phước

Máy scan 3D Faro Focus Máy quét đo FARO là máy quét Laser 3D tốc độ rất cao, cho phép quét để thu được hình ảnh rất thực của đối tượng quét tương đối lớn (tòa building, tòa lâu đài, tòa tháp, đình chùa, cảnh …

Đánh giá trữ lượng – Kiểm tra sản lượng vật liệu Mỏ Nhà Máy Xi Măng Bình Phước Xem thêm »