LiDAR là gì?

Công nghệ Lidar là gì? Nguyên lý hoạt động và ứng dụng

Tên đầy đủ của LiDAR là Light Detection and Ranging, là một công nghệ viễn thám sử dụng ánh sáng dưới dạng xung laser để đo khoảng cách từ vị trí bắt đầu tới mục tiêu cần đo. Sau khi đo, những xung ánh sáng này sẽ kết hợp với các dữ liệu được ghi bởi hệ thống trên không, từ đó phân tích và đưa ra thông tin dưới dạng thông tin ba chiều.