Quét Scan 3D laser tòa nhà 12 Võ Văn Kiệt

Geoviet đo đạc hiện trạng kiến trúc tòa nhà 12 Võ Văn Kiệt bằng công nghệ đo đạc mới: 3D LASER SCANNING.
Thiết bị sử dụng của hãng GeoSLAM với độ chính xác theo quy định và thời gian hoàn thành công việc tại hiện trường chỉ 1 ngày.

Mục đích đo đạc bằng 3D laser scanning phục vụ lập bản vẽ kiến trúc: mặt bằng, mặt đứng và các mặt cắt.

Một số hình ảnh scan quét 3D laser tại tòa nhà 12 Võ Văn Kiệt

Scan 3D tại tòa nhà 12 Võ Văn Kiệt

Point cloud Scan 3D tòa nhà 12 Võ Văn Kiệt được thực hiện bởi GeoViet

Xử lý dữ liệu Point Cloud từ Scan 3D

Một số hình ảnh

Scroll to Top