Khảo Sát Địa Hình Khu Vực Hồ La Ngà 3 Bằng Công Nghệ UAV


Mô tả dự án

Geoviet đo đạc khảo sát địa hình, bằng công nghệ UAV tại dự án Hồ La Ngà 3, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Phạm vi công việc:

  1. Lập mốc khống chế tọa độ
  2. Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/10000
  3. Bay chụp bằng công nghệ UAV

Quy mô dự án Khoảng 3000ha, trong đó diện tích theo ranh giới dự án khoảng 2444ha.

Geoviet triển khai công việc với nhân lực 8 người và các trang thiết bị hiện đại phục vụ khảo sát như:

DJI PhanTom 4 RTK, RTK stonex S900A, RTK stonex S800.

Điểm khống chế mặt đất Ground Control Point (GCP), được định vị bằng máy RTK Stonex, thiết lập kết nối Base – Rover.

 

Di chuyển đến những nơi địa hình thích hợp để bay UAV

Kết quả bay chụp được và xử lý trên phần mền Agisoft

Vị trí dự án:

Tánh Linh, Bình Thuận

Hạng mục thi công:

Bay chụp ảnh bằng UAV phục vụ thành lập bình đồ ảnh trực giao, mô hình số bề mặt (DSM) và đám mây điểm (Point Cloud)

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)