Khảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang Phúc


Mô tả dự án

Khảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang Phúc

Phạm vi công việc:

  1. Lập mốc khống chế tọa độ và cao độ bằng ép cọc sâu 25m/ cọc
  2. Đo đẫn thủy chuẩn hạng IV
  3. Đo đạc lưới khống chế tọa độ mặt bằng bằng toàn đạc và kiểm tra các mốc chuẩn thuộc dự án Lovera Vista
Khảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang Phúc

Khảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang Phúc

Khảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang PhúcKhảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang PhúcKhảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang PhúcKhảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang PhúcKhảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang Phúc

Vị trí dự án:

KHU ĐỊNH CƯ SỐ 4, XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Hạng mục thi công:

CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ÉP CỌC; XÂY DỰNG MỐC VÀ ĐO ĐẠC LƯỚI KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ, CAO ĐỘ (2 MỐC) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG KHANG PHÚC

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC

Xây dựng mốc chuẩn sâu 25m
100%
Đo đạc lưới khống chế tọa độ mặt bằng và lưới khống chế độ cao
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)