Khảo sát địa hình và đánh giá trữ lượng khoáng sản cùng công ty Intech Control tại nhà máy Xi măng INSEE Thị Vải


Mô tả dự án
  • 0
  • Tháng Một 12, 2021