KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/2000 TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG , TỈNH LÂM ĐỒNG


Mô tả dự án

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 1/2000 BẰNG UAV PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THIẾT KẾ QUY HOẠCH TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

      * Nhiệm vụ khảo sát địa hình 1/2000:

 • Xây dựng mốc khống chế và Đo lưới khống chế mặt bằng
 • Công tác khống chế độ cao, đo thủy chuẩn  từ mốc Quốc Gia về công trình
 • Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2.0 m
 •  Quy mô: 360 ha

  * Phương pháp khảo sát:

  • Bay chụp UAV bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK.
  • Xử lý Dữ liệu UAV để có kết quả đám mây điểm Point Cloud, mô hình DEM, ảnh trực giao.
  • Khống chế mặt bằng: Đo tĩnh bằng phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GNSS.
  • Khống chế độ cao: Phương pháp thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng máy thủy bình điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch.
  • Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2.0 m: sử dụng các máy GNSS Stonex S800A, Stonex S900A đo chi tiết theo phương pháp RTK, sử dụng các máy toàn đạc điện tử đo chi tiết và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.
  • Điều tra hạ tầng kỹ thuật, thủy văn.
  • Khảo sát thống kê hiện trạng khu đất bằng phương pháp điều tra kiểm đếm.

   * Nhà thầu khảo sát: Công ty TNHH Địa Tin Học Việt 

Một số hình ảnh khảo sát tại hiện trường

 

 

Video Bay chụp bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

  Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)