Khảo sát địa hình tính trữ lượng khoáng sản bằng Flycam


Mô tả dự án
  • 0
  • Tháng Mười 8, 2020

Geoviet khảo sát địa hình tính toán trữ lượng khoáng sản tại Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm vi công việc gồm:

  1. Lập mốc khống chế tọa độ mặt bằng hạng IV
  2. Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV từ mốc quốc gia về Công trình
  3. Lập mốc khống chế ảnh GPCs
  4. Bay chụp ảnh từ độ cao 200m và mật độ phủ dọc và ngang 90%

Một số hình ảnh thi công của Geoviet

Geoviet khảo sát địa hình bằng flycam