Khảo sát địa hình tại Đồng Nai


Mô tả dự án

GeoViet là nhà thầu đo đạc khảo sát địa hình dự án  xây dựng hạ tầng khu dự án tái định cư tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vị trí dự án:

khu phố 3, phường Long Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hạng mục thi công:

Đo đạc khảo sát địa hình thành lập bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m.
Đo đạc trắc ngang tuyến kè phục vụ thi công kè.

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Đo đạc khảo sát địa hình lập bản đồ địa hình 1/500
100%
Đo đạc trắc ngang tuyến kè
100%
Biên tập bản đồ địa hình và bản vẽ mặt cắt ngang
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)