KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500 SÂN TẬP GOLF TẠI BÌNH ĐỊNH


Mô tả dự án

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500 BẰNG UAV PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN SÂN TẬP GOLF  TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

* Quy mô: 92 ha

* Phương pháp khảo sát:

  • Bay chụp UAV bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK.
  • Xử lý Dữ liệu UAV để có kết quả đám mây điểm Point Cloud, mô hình DEM, ảnh trực giao.
  • Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m: sử dụng các máy GNSS Stonex S800A, Stonex S900A đo chi tiết theo phương pháp RTK, sử dụng các máy toàn đạc điện tử đo chi tiết và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.

 * Nhà thầu khảo sát: CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC VIỆT

Một số hình ảnh khảo sát tại hiện trường

 

 

 


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)