Khảo sát địa hình nhà máy Toshiba Biên Hòa


Mô tả dự án

Khảo sát địa hình nhà máy Toshiba Biên Hòa được Geoviet triển khai vào tháng 6 năm 2019.

Điểm điểm khảo sát: đường số 9, khu công nghiệp Amatar – Biên Hòa – Đồng Nai.

Quy mô dự án: 1Ha.

Đây là dự án đầu tiên Geoviet tham gia phục vụ chủ đầu tư từ Nhật Bản (Geoviet tham gia với tư cách thầu phụ của Fukken Co., Ltd – Nhật Bản).

Việc khảo sát địa hình tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn do chủ đầu tư yêu cầu. Cụ thể: đối với khu vực địa hình trống bằng phẳng: 4-5 m một điểm mia. Đối với khu vực không bằng phẳng, chủ đầu tư yêu cầu đo đạc với mật độ điểm 2-3m/điểm mia.

Khảo sát địa hình nhà máy Toshiba Biên Hòa

Geoviet cung cấp dịch vụ đo đạc khảo sát địa hình toàn quốc.

Theo geoviet.com.vn

Vị trí dự án:

Khu công nghiệp Amata - thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Hạng mục thi công:

Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/200

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

Takenaka Việt Nam

Đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/200
100%
Biên tập bản vẽ địa hình và lập báo cáo khảo sát
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)