KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 1/500 TẠI CAM RANH, KHÁNH HÒA


Mô tả dự án

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500  PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN KHU DU LỊCH TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

* Quy mô: 110 ha

* Phương pháp khảo sát:

  • Khống chế mặt bằng: Đo tĩnh bằng phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GNSS.
  • Khống chế độ cao: Phương pháp thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng máy thủy bình điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch.
  • Đo vẽ bình đồ: Phương pháp toàn đạc, sử dụng các máy toàn đạc điện tử đo chi tiết, máy GNSS theo phương pháp RTK và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.

 * Nhà thầu khảo sát: CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC VIỆT

 * Nhiệm vụ khảo sát địa hình 1/500:

  • Xây dựng mốc khống chế và đo lưới khống chế mặt bằng.
  • Công tác khống chế độ cao, đo thủy chuẩn từ mốc Quốc Gia về công trình.
  • Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m

Một số hình ảnh khảo sát tại hiện trường

 


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)