Geoviet bay chụp khảo sát phục vụ cắm mốc ranh tại phường Cát Lái


Mô tả dự án

Geoviet bay chụp khảo sát phục vụ cắm mốc ranh tại phường Cát Lái, quận 2, Tp. HCM

Ngày nay, Drone được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Việc ứng dụng Drone trong khảo sát sơ bộ trong công tác trắc địa bản đồ đang được nhiều công ty ứng dụng.

Geoviet sử dụngMavic 2 Pro để hỗ trợ công tác khảo sát sơ bộ tại khu rạch của phường Cát Lái, quận 2. Từ đó lên các phương án vận chuyển và cắm mốc ranh đất tối ưu nhất.


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)