Đo đạc khảo sát địa hình Coop Mart Vũng Liêm Vĩnh Long


Mô tả dự án

Đo đạc khảo sát địa hình Coop Mart Vũng Liêm Vĩnh Long phục vụ công tác thiết kế siêu thị Coop.

Điểm điểm khảo sát: Vũng Liêm Vĩnh Long

Chủ đầu tư: Coop Mart

Quy mô dự án: 4Ha

Đo đạc khảo sát địa hình Coop Mart Vũng Liêm Vĩnh Long

Geoviet cung cấp dịch vụ đo đạc khảo sát địa hình, đo đạc địa chính toàn quốc.

Theo geoviet.com.vn

Vị trí dự án:

thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Hạng mục thi công:

Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

Coop Mart

Đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/200
100%
Biên tập bản vẽ địa hình và lập báo cáo khảo sát
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)