Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ XPXD


Mô tả dự án

GeoViet là nhà thầu đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ xin phép xây dựng tòa nhà tại 369 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung công việc:

  1. Đo đạc HTVT
  2. Thẩm định/ kiểm tra nội nghiệp bản vẽ HTVT.

Đo đạc hiện trạng vị trí phục vụ XPXD

Vị trí dự án:

369 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công:

- Đo đạc HTVT
- Kiểm định bản đồ HTVT

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

Cotec Land

Đo đạc và lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ xin phép xây dựng
100%
Kiểm định bản đồ hiện trạng vị trí
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)