Đo đạc địa hình 1/500 Kiến Tường tỉnh Long An


Mô tả dự án

Đo đạc địa hình 1/500 Kiến Tường tỉnh Long An phục vụ công tác thiết kế siêu thị Coop Mart.

Điểm điểm khảo sát: Kiến Tường tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Coop Mart

Quy mô dự án: 7684m2.

Đo đạc địa hình 1/500 Kiến Tường tỉnh Long An

Geoviet cung cấp dịch vụ đo đạc khảo sát địa hình, đo đạc địa chính toàn quốc.

Theo geoviet.com.vn

Vị trí dự án:

Kiến Tường tỉnh Long An

Hạng mục thi công:

Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

Coop Mart

Đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/200
100%
Biên tập bản vẽ địa hình và lập báo cáo khảo sát
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)