Khảo sát địa hình dự án Aqua City Biên Hòa Đồng Nai


Mô tả dự án

Geoviet đo đạc khảo sát địa hình tại dự án Aqua city Biên Hòa Đồng Nai của tập đoàn bất động sản Nova Land

Phạm vi công việc:

  1. Lập mốc khống chế tọa độ
  2. Đo đẫn thủy chuẩn hạng IV
  3. Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500
  4. Đo đạc mặt cắt dọc và mặt cắt ngang phục vụ công tác thiết kế kè sông

Vị trí dự án:

Biên Hòa, Đồng Nai

Hạng mục thi công:

Khảo sát địa hình dự án Aqua City Biên Hòa Đồng Nai

Giá trị gói thầu:

Bảo mật

Chủ đầu tư:

Nova Land

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500
100%
Báo cáo khảo sát và biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
100%

GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)