Mô hình dữ liệu 3D

Xây dựng mô hình 3D

Nhằm chuyển đổi số đưa thế giới thực thành mô hình 3D trực quan sinh động. Công ty GEOVIET đã thực hiện nhiều kỹ thuật để thu thập dữ liệu về thế giới thực để số hóa thành mô hình

Quet-3D-bang-cong-nghe-Lidar-Truong-mam-non-Xuan-Hong

Xây dựng mô hình 3D

Nhằm chuyển đổi số đưa thế giới thực thành mô hình 3D trực quan sinh động. Công ty GEOVIET đã thực hiện nhiều kỹ thuật để thu thập dữ liệu về thế giới thực để số hóa thành mô hình

Dịch vụ xây dựng mô hình 3D của GeoViet

   

   • Mô hình 3D hiện trạng khu công nghiệp, khu đô thị

   • Mô hình 3D nhà, biệt thự, khu di tích, Nhà xưởng…

   • Mô hình 3D Vật thể phục vụ công tác tính toán thể tích, xây dựng mô hình toán

   • Trích xuất trắc dọc, trắc ngang từ mô hình 3D của đối tượng

   • Mô hình 3D danh lam thắng cảnh, chùa, nhà thờ…

   • Mô hình 3D phục vụ công tác trình chiếu và quản lý

  Scroll to Top