Khảo sát lập lưới khống chế mặt bằng và cao độ dự án Lovera Vista Khang Phúc

Phạm vi công việc

  • Lập mốc khống chế tọa độ và cao độ bằng ép cọc sâu 25m/ cọc
  • Đo đẫn thủy chuẩn hạng IV
  • Đo đạc lưới khống chế tọa độ mặt bằng bằng toàn đạc và kiểm tra các mốc chuẩn thuộc dự án Lovera Vista

Một số hình ảnh

Scroll to Top