Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, sử dụng UAV trong công tác cắm mốc bàn giao ranh đất tại xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCm

Mô tả dự án

Tên dự án: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 trong cắm mốc bàn giao ranh đất

Quy mô dự án: 13 Ha với 147 cọc mốc ranh

Nhiệm vụ khảo sát

  • Thu thập và khai thác số liệu gốc
  • Bay chụp UAV bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK và xử lý Dữ liệu UAV để có kết quả ảnh trực giao phục vụ cho công tác khảo sát định vị cắm mốc.
  • Xây dựng lưới khống chế mặt bằng
  • Khống chế mặt bằng: sử dụng máy GNSS Stonex S800A, GNSS Stonex S900, GNSS Hi-Target V30 đo bằng phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GNSS tĩnh.
  • Khống chế độ cao: PP thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng máy thủy bình điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch đo thủy chuẩn từ mốc Quốc Gia về công trình.
  • Định vị ranh giới dự án bằng công nghệ GNSS RTK S800A, GNSS RTK S900, Máy toàn đạc điện tử Leica TCR802 Power trên cạn và dưới nước.
  • Vận chuyển và cắm cọc mốc ranh giới dự án
  • Đo đạc hiện trạng hoàn công cắm mốc
  • Nghiệm thu và bàn giao

Một số hình ảnh

Scroll to Top