Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 sân tập golf tại bình định

Mô tả dự án

Tên dự án: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 bằng UAV phục vụ cho dự án sân tập GOLF tại tỉnh Bình Định

Quy mô dự án: 100 ha

Đặc điểm Dự án: Phạm vi khảo sát nằm trên khu vực có địa hình núi đá hiểm trở, cao độ thay đổi liên tục, di chuyển rất khó khăn

Phạm vi công việc:

 • Bay chụp bằng công nghệ UAV kết hợp với điểm khống chế mặt đất;
 • Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m: Phương pháp toàn đạc, sử dụng các máy toàn đạc điện tử đo chi tiết, máy GNSS theo phương pháp RTK và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.

Phương án khảo sát:

 • Lập và đo đạc các điểm khống chế mặt đất (Ground Control Points – GCP). Các điểm khống chế mặt đất được đo bằng công nghệ RTK (Real Time Kinematic – Đo động thời gian thực)
 • Sử dụng thiết bị UAV bay chụp thu thập dữ liệu địa hình;
 • Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m, sử dụng phương pháp RTK tại các vị trí quan trọng hoặc dưới tán cây
 • Thu thập dữ liệu bổ sung; Điều tra hiện trạng.
 • Sử dụng phần mềm đánh giá xử lý ảnh, xuất dữ liệu Point Cloud,  mô hình số bề mặt (DSM), ảnh trực giao và bình đồ tỷ lệ 1:500

Danh mục thiết bị khảo sát:

 • Máy thu GNSS: Stonex S900A, Stonex S800A: 4 cái
 • Thiết bị bay UAV: DJI Phantom 4 RTK
 • Máy toàn đạc điện tử TCR802

Thời gian khảo sát:

 • Thời gian bay chụp: 01 ngày
 • Chiều cao bay: 100m
 • Thời gian hoàn thành dự án: 10 ngày

Sản phẩm bàn giao:

 • File 3D Point Cloud định dạng LAS;
 • File ảnh trực giao độ phân giải cao (2.74cm/pixel): geoTIFF;
 • File Autocad civil 3D thể hiện cao độ và đường đồng mức có khoảng cao đều 0,5m
 • Báo cáo kết quả khảo sát đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;
 • File Obj trên phần mềm Civil 3D;

Kết quả nghiệm thu bàn giao thực địa:

 • Phương thức kiểm tra thực tế từng vị trí, khe, cống, tụ thủy;
 • Xây dựng đường đồng mức chuẩn
 • Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đồng mức 0,5m đạt yêu cầu nghiệm thu và khai thác sử dụng.

Một số hình ảnh hiện trường:

Scroll to Top