Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Thương mại dịch vụ – văn phòng 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Mô tả dự án

Tên dự án: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 văn phòng 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Quy mô dự án: Công trình dân dụng cấp II

Nhiệm vụ khảo sát

  • Thu thập và khai thác số liệu gốc
  • Xây dựng lưới khống chế mặt bằng
  • Khống chế mặt bằng: sử dụng máy định vị GNSS Leica 1200 Đo bằng phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GNSS tĩnh.
  • Khống chế độ cao: PP thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng máy thủy bình điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch đo thủy chuẩn từ mốc Quốc Gia về công trình.
  • Đo vẽ bình đồ 1/500, đồng mức 0.5m: sử dụng máy định vị GNSS Leica 1200 theo phương pháp RTK và máy toàn đạc điện tử TCR 802 Power đo đạc chi tiết và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.

Một số hình ảnh

Scroll to Top