Khảo sát địa hình thị trấn Hòa Bình Bạc Liêu

Khảo sát địa hình thị trấn Hòa Bình Bạc Liêu với quy mô: 16,75Ha.

  • Đo lưới GPS hạng 4 (lưới tam giác hạng IV), địa hình cấp II (điểm): 2
  • Đo lưới GPS cấp 2 (Lưới đường truyền cấp 2), địa hình cấp II (điểm) 2
  • Khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV, địa hình II (km): 10,00
  • Khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình II (km): 2,50
  • Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m (đo chờm khoảng 20m, đến các tuyến hiện hữu xung quanh dự án), địa hình cấp II (ha): 16,75.

Công tác khảo sát địa hình được thực hiện với sự tham gia giám sát của TNG Holding.

Một số hình ảnh

Scroll to Top