Khảo sát địa hình tại Đồng Nai

Mô tả dự án

  • Vị trí dự án: khu phố 3, phường Long Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Hạng mục thi công: Đo đạc khảo sát địa hình thành lập bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m. Đo đạc trắc ngang tuyến kè phục vụ thi công kè.

Một số hình ảnh

Scroll to Top