Khảo sát địa hình nhà máy Toshiba Biên Hòa

Mô tả dự án

Điểm điểm khảo sát: đường số 9, khu công nghiệp Amatar – Biên Hòa – Đồng Nai.

Quy mô dự án: 1Ha.

Đây là dự án đầu tiên Geoviet tham gia phục vụ chủ đầu tư từ Nhật Bản (Geoviet tham gia với tư cách thầu phụ của Fukken Co., Ltd – Nhật Bản).

Việc khảo sát địa hình tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn do chủ đầu tư yêu cầu. Cụ thể: đối với khu vực địa hình trống bằng phẳng: 4-5 m một điểm mia. Đối với khu vực không bằng phẳng, chủ đầu tư yêu cầu đo đạc với mật độ điểm 2-3m/điểm mia.

Hình ảnh thực tế

Khảo sát địa hình nhà máy Toshiba Biên Hòa
Kỹ sư Geoviet đang thực hiện Khảo sát địa hình nhà máy Toshiba Biên Hòa
Scroll to Top