Khảo sát địa hình khu vực Hồ Ô Lâu Thượng, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả dự án

Vị trí dự án: xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy mô dự án: 615 ha

Phạm vi công việc

  • Bay chụp bằng công nghệ UAV
  • Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/10000

Phương án khảo sát

  • Lập và đo đạc các điểm khống chế ảnh (GCP) bằng công nghệ GNSS RTK.
  • Sử dụng thiết bị bay UAV thu thập dữ liệu ảnh địa hình.
  • Sử dụng các phần mền để xử lý ảnh xuất ra dữ liệu Point Cloud, dữ liệu mô hình độ cao số (DSM), bình đồ ảnh trực giao

Một số hình ảnh

Scroll to Top