Khảo sát địa hình khu vực Hồ Đăk Gang và Hồ Đăk Gằn bằng công nghệ UAV

Mô tả dự án

Tên dự án: Đo đạc khảo sát địa hình, bằng công nghệ UAV tại dự án Hồ Đăk Gang Và Hồ Đăk Gằn

Vị trí dự án: xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút và xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil thuộc tỉnh Đăk Nông.

Phạm vi công việc

  • Lập mốc khống chế tọa độ
  • Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/10000
  • Bay chụp bằng công nghệ UAV.

Quy mô dự án khoảng 2151 ha, trong đó diện tích theo ranh giới dự án khoảng 2151 ha, còn lại là diện tích đo phủ chờm ngoài ranh giới dự án dự kiến khoảng 10m. Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/10000.

Phương án khảo sát

  • Lập và đo đạc các điểm khống chế ảnh (GCP) bằng công nghệ GNSS RTK.
  • Sử dụng thiết bị bay UAV thu thập dữ liệu ảnh địa hình.
  • Sử dụng các phần mền để xử lý ảnh xuất ra dữ liệu Point Cloud, dữ liệu mô hình độ cao số (DSM), bình đồ ảnh trực giao.

Một số hình ảnh

Scroll to Top