Khảo sát địa hình Gành Hào Bạc Liêu

Mô tả dự án

Phạm vi khảo sát của dự án khu đô thị mới thị trấn Gành Hào, Bạc Liêu: 12Ha.

Thời gian thực hiện khảo sát địa hình từ 1/7/2019 đến 15/7/2019.

Geoviet là nhà thầu đo đạc bản đồ, khảo sát địa hình, đo đạc địa chính trên phạm vi toàn quốc. Liên hệ 0938.309.808 để tư vấn đo đạc.

Nội dung thực hiện

  • Đo lưới GPS hạng 4 (lưới tam giác hạng IV), địa hình cấp II
  • Đo lưới GPS cấp 2 (Lưới đường truyền cấp 2), địa hình cấp II
  • Khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV, địa hình II
  • Khống chế độ cao, thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình II
  • Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m (đo chờm khoảng 20m, đến các tuyến hiện hữu xung quanh dự án), địa hình cấp II

Một số hình ảnh

Khảo sát địa hình Gành Hào Bạc Liêu
Khảo sát địa hình Gành Hào Bạc Liêu
Khảo sát địa hình Gành Hào Bạc Liêu
Khảo sát địa hình Gành Hào Bạc Liêu
Scroll to Top