Khảo sát địa hình đường C4 khu CN Thành Thành Công tỉnh Tây Ninh

Mô tả dự án

GeoViet là nhà thầu đo đạc khảo sát địa hình dự án mục Đường C4 Khu công nghiệp Thành Thành Công, tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

  • Vị trí dự án: huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
  • Hạng mục thi công: Đo đạc mốc khống chế đường chuyền cấp 2 bằng GNSS. Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV. Đo đạc khảo sát địa hình thành lập bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m. Đo trắc dọc tuyến đường C4. Đo trắc ngang tuyến đường C4.

Một số hình ảnh

Scroll to Top