Khảo sát địa hình dự án Saigon Panorama

Mô tả dự án

  • Vị trí dự án: Lô 13 – 14 Giai đoạn 2, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh
  • Hạng mục thi công: Đo đạc mốc khống chế đường chuyền cấp 1 bằng GNSS Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV. Đo đạc khảo sát địa hình thành lập bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m.

Một số hình ảnh

Scroll to Top