Khảo sát địa hình dự án du lịch sinh thái Bảo Lộc Lâm Đồng

Phạm vi công việc

  • Lập mốc khống chế tọa độ
  • Đo đẫn thủy chuẩn hạng IV
  • Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500

Quy mô dự án gần 500 Ha và là dự án khai phá mở rộng du lịch sinh thái tại Địa Phương

Geoviet triển khai công việc với nhân lực 12 người và các trang thiết bị hiện đại phục vụ khảo sát như Leica 802, RTK stonex S900 và S800 cùng sự hỗ trợ khảo sát sơ bộ vạch tuyến khảo sát bằng Flycam Mavic Pro 2

Một số hình ảnh

Scroll to Top