Khảo sát địa hình đáy biển – Đo sâu hồi âm Vũng Tàu

Mô tả dự án

Quy mô dự án đo sâu này: 1500 Ha để lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

Một số hình ảnh

Khảo sát địa hình đáy biển – Đo sâu hồi âm Vũng Tàu
Khảo sát địa hình đáy biển – Đo sâu hồi âm Vũng Tàu
Khảo sát địa hình đáy biển – Đo sâu hồi âm Vũng Tàu
Các Kỹ sư Geoviet đang trên thuyền tiến hành khảo sát địa hình đáy biển – Đo sâu hồi âm Vũng Tàu
Scroll to Top