Khảo sát địa hình Coop Mart Giồng Riềng – Kiên Giang

Mô tả dự án

  • Điểm điểm khảo sát: thị trấn Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang.
  • Chủ đầu tư dự án: Coop Mart

Công việc thực hiện

  • Lập mốc khống chế tọa độ bằng GPS
  • Đo dẫn thủy chuẩn từ mốc quốc gia về khu vực khảo sát.
  • Đo đạc và lập bản đồ hiện trạng cao độ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m phục vụ công tác thiết kế và san lấp mặt bằng.
Khảo sát địa hình Coop Mart Giồng Riềng – Kiên Giang
Khảo sát địa hình Coop Mart Giồng Riềng – Kiên Giang
Khảo sát địa hình Coop Mart Giồng Riềng – Kiên Giang
Khảo sát địa hình Coop Mart Giồng Riềng – Kiên Giang
Scroll to Top