Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dự án tại Hồ Tràm

Mô tả dự án

Công tác khảo sát bằng Flycam cung cấp mô hình độ cao số, không ảnh trực giao hỗ trợ công tác lập quy hoạch.

Geoviet sử dụng Phantom 4 RTK và Mavic 2 Pro để hỗ trợ công tác bay chụp.

Để đánh giá độ chính xác công tác này, Geoviet thành lập một loạt điểm khống chế mặt đất (GCP) bằng công nghệ RTK. Sau khi xử lý số liệu, Geoviet đưa các điểm GCP vào đánh giá độ chính xác của số liệu.

Một số hình ảnh

Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dự án tại Hồ Tràm
Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dự án tại Hồ Tràm
Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dự án tại Hồ Tràm
Khảo sát địa hình dự án tại Hồ Tràm
Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dự án tại Hồ Tràm
Kỹ sư tại Geoviet đang thực hiện đo đạc
Scroll to Top