Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ cho dự án khu du lịch tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Mô tả dự án

Tên dự án: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ cho dự án khu du lịch tại tỉnh Khánh Hòa

Quy mô dự án: 110 ha

Phạm vi công việc:

 • Khống chế mặt bằng hạng IV: Đo tĩnh bằng phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GNSS.
 • Khống chế độ cao từ mốc Quốc gia về công trình: Phương pháp thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng máy thủy bình điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch.
 • Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m: Phương pháp toàn đạc, sử dụng các máy toàn đạc điện tử đo chi tiết, máy GNSS theo phương pháp RTK và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.
 • Bay chụp bằng công nghệ UAV kết hợp với điểm khống chế mặt đất;

Phương án khảo sát:

 • Lập và đo đạc các điểm khống chế mặt đất (Ground Control Points – GCP). Các điểm khống chế mặt đất được đo bằng công nghệ RTK (Real Time Kinematic – Đo động thời gian thực)
 • Sử dụng thiết bị UAV bay chụp thu thập dữ liệu địa hình;
 • Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m, sử dụng phương pháp RTK tại các vị trí quan trọng hoặc dưới tán cây
 • Thu thập dữ liệu bổ sung; Điều tra hiện trạng.
 • Sử dụng phần mềm đánh giá xử lý ảnh, xuất dữ liệu Point Cloud,  mô hình số bề mặt (DSM), ảnh trực giao và bình đồ tỷ lệ 1:500

Danh mục thiết bị khảo sát:

 • Máy thu GNSS: Stonex S900A, Stonex S800A: 5 cái
 • Thiết bị bay UAV: DJI Phantom 4 RTK
 • Máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch
 • Máy toàn đạc điện tử TCR802

Thời gian khảo sát:

 • Thời gian bay chụp: 01 ngày
 • Chiều cao bay: 50m
 • Thời gian hoàn thành dự án: 7 ngày

Sản phẩm bàn giao:

 • Mô hình 3D dự án
 • Mô hình số bề mặt ( DSM)
 • Bình đồ ảnh trực giao hệ tọa độ VN2000
 • Báo cáo kết quả khảo sát đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;
 • Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500, đồng mức 0,5m

Kết quả nghiệm thu bàn giao thực địa:

 • Hệ thống mốc tọa độ, cao độ được xây dựng mới, công tác đo lưới đạt độ chính xác yêu cầu.
 • Phương thức kiểm tra thực tế từng vị trí, khe, cống, tụ thủy;
 • Xây dựng đường đồng mức chuẩn.
 • Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đồng mức 0,5m đạt yêu cầu nghiệm thu và khai thác sử dụng.

Một số hình ảnh thi công dự án

Scroll to Top