Khảo sát địa hình 1/500, định vị cắm mốc ranh và tính toán khối lượng san lấp tại TP. Thủ Đức

Mô tả dự án

Tên dự án: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, cắm mốc và tính toán khối lượng san lấp tại khu nhà ở diện tích 57.700 m2

Quy mô dự án: diện tích khu đất 57.700 m2 với 44 cọc mốc ranh

Nhiệm vụ khảo sát

  • Thu thập và khai thác số liệu gốc
  • Xây dựng lưới khống chế mặt bằng
  • Khống chế mặt bằng:Đo bằng phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GNSS tĩnh.
  • Khống chế độ cao: PP thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng máy thủy bình điện tử Leica DNA03 và mia mã vạch đo thủy chuẩn từ mốc Quốc Gia về công trình.
  • Đo vẽ bình đồ 1/500, đồng mức 0.5m: sử dụng máy định vị GNSS Stonex S800A, Stonex S900A theo phương pháp RTK và máy toàn đạc điện tử TCR 802 Power đo đạc chi tiết và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.
  • Định vị ranh giới dự án bằng công nghệ GNSS RTK phần trên cạn và dưới nước.
  • Vận chuyển và cắm cọc mốc ranh giới dự án
  • Đo đạc hiện trạng hoàn công cắm mốc
  • Tính toán khối lượng san lấp
  • Nghiệm thu và bàn giao

Một số hình ảnh

Scroll to Top