Geoviet bay chụp khảo sát phục vụ cắm mốc ranh tại phường Cát Lái

Giới thiệu dự án

Ngày nay, Drone được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Việc ứng dụng Drone trong khảo sát sơ bộ trong công tác trắc địa bản đồ đang được nhiều công ty ứng dụng.

Geoviet sử dụngMavic 2 Pro để hỗ trợ công tác khảo sát sơ bộ tại khu rạch của phường Cát Lái, quận 2. Từ đó lên các phương án vận chuyển và cắm mốc ranh đất tối ưu nhất.

Một số hình ảnh

Geoviet bay chụp khảo sát phục vụ cắm mốc ranh tại phường Cát Lái
Geoviet bay chụp khảo sát phục vụ cắm mốc ranh tại phường Cát Lái
Geoviet bay chụp khảo sát phục vụ cắm mốc ranh tại phường Cát Lái
Phạm vi cắm mốc ranh tại phường Cát Lái
Scroll to Top