dữ liệu mẫu các dự án

Dữ liệu Point Cloud nhà chứa vật liệu

Dữ liệu Point cloud của nhà chứa vật liệu sử dụng thiết bị Faro S120 quét với mật độ cao, cho phép thấy được các bề mặt vật liệu và hệ thống kết cấu của nhà kho. Nhà kho chứa vật liệu với không gian làm việc kín, nóng bức, không có đủ dưỡng khí cho làm việc lâu dài, vật liệu xi măng bay xung quanh và tối tăm nhưng thiết bị Laser scan vẫn có thể mang lại đầy đủ các nội dung cho công tác đánh giá hiện trạng và tính toán thể tích

Ứng dụng UAV trong công tác khảo sát địa hình 1/5.000

Geoviet đã dùng thiết bị bay Phantom 4 RTK và thiết bị GNSS để khảo sát địa hình 1/5000 Thị trấn Ngãi Giao, huyện Xuyên Mộc. Với khả năng thu thập từ 1000ha-2000ha ngày

Scroll to Top