Đo đạc xác định độ nghiêng của tháp Angten bằng máy quét laser 3d

1. Mô tả dự án

Chiều cao của tháp Ăng ten: 120 m

Địa điểm: 369 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tính toán độ nghiêng tâm O theo 2 phương của một số sàn công tác (S1, S2, S4, S6, S9, S11, S13A, S15 và S17) so với tâm O ở chân tháp của tháp Angten

Tháp Angten tại BTL Thành phố

2. Phương pháp khảo sát

  • Sử dụng máy quét Laser 3D và máy toàn đạc điện tử TCR 802 Power để thu thập dữ liệu tại hiện trường
  • Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và tính toán độ nghiêng tâm O theo 2 phương các sàn công tác của tháp Ăng ten

3. Một số hình ảnh thực hiện dự án

ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG CỦA THÁP ANGTEN BTL Thành phố
Ông Nguyễn Tiên Duyên trực tiếp khảo sát dự án đo đạc độ nghiêng của Tháp Ăng ten BTL Thành phố
sử dụng máy toàn đạc điện tử TCR802 bố trí lưới khống chế mặt bằng

4. Kết quả xử lý

Mô hình Point Coud mặt bằng Sàn S2

Mô hình Point Coud mặt bằng Sàn công tác của tháp Angten
Mô hình Point Cloud tháp Angten
Từ số liệu đo đạc tính toán thực tế cho phép chúng ta đánh giá mức độ an toàn cũng như độ ổn định của toàn bộ hệ thép kết cấu tháp Angten
giúp chủ đầu tư có biện pháp sửa chữa, bảo trì phù hợp
Scroll to Top