Đo đạc và lập bản đồ sơ đồ nhà ở, đất ở cho chung cư The Park Residence, Nhà Bè

MỤC LỤC

Mô tả dự án

  • Vị trí dự án: Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Đo đạc và lập bản đồ sơ đồ nhà ở – đất ở 1220 căn hộ phục vụ công tác bàn giao nhà đến khách hàng và bổ túc hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
Scroll to Top