Đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản bằng uav và máy quét scan 3d

Mô tả dự án

Tên dự án: Đo đạc và tính toán trữ lượng khoáng sản tại các cụm nhà máy xi măng thuộc Công ty INSEE Việt Nam

Mô hình 1 phần nhà máy Insee

Thông tin về dự án: INSEE Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Siam City Cement Public Company Limited (SCCC), là tập đoàn vật liệu xây dựng hàng đầu trong khu vực. Công ty có hơn 1.000 nhân viên làm việc tại nhà máy sản xuất xi măng và các trạm nghiền. Công ty TNHH Địa Tin Học Việt là đơn vị đo đạc tính toán khối lượng thể tích, thể tích đống vật liệu bên trong và bên ngoài nhà máy phục vụ cho công tác kiểm kê hàng tồn kho của nhà máy theo định kỳ.

Nhiệm vụ khảo sát:

 • Bay chụp UAV bề mặt vật liệu bên ngoài bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK, bên trong nhà máy sử dụng Máy quét Scan 3D
 • Xử lý Dữ liệu ảnh UAV để có kết quả đám mây điểm Point Cloud, mô hình DEM.
 • Tính toán khối lượng tất cả đống vật liệu bên ngoài và bên trong nhà máy

Khối lượng đống cần tính toán:

 • Đống ngoài trời: 30 đống
 • Đống trong vòm, Slinker: 18 đống
 • Đống vật liệu trong 02 Silo

Thiết bị khảo sát:

 • Máy thu GNSS: Stonex S900A, Stonex S800A: 2 cái
 • Thiết bị bay UAV: DJI Phantom 4 RTK
 • Máy Scan Faro S120
 • Máy toàn đạc điện tử TCR802

Thời gian khảo sát:

 • Thời gian bay chụp: 01 ngày
 • Chiều cao bay: 80m
 • Thời gian hoàn thành dự án: 02 ngày

Sản phẩm bàn giao:

 • Báo cáo kết quả tính khối lượng, thể tích đống vật liệu

Một số hình ảnh ngoại nghiệp

ảnh trực giao nhà máy Insee
Scroll to Top