Đo đạc lập bản đồ hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm tại Tp. Phan Rang

Mô tả dự án

  • Quy mô công trình: Khảo sát 800 mặt cắt hệ thống ngầm với tổng chiều dài 45km.
  • Phạm vi công việc mà GeoViet cung cấp: Đo đạc định vị các vị trí hệ thống ngầm theo 800 mặt cắt ngang.
  • Vị trí dự án: Thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận
  • Hạng mục: Đo đạc định vị trí công trình ngầm trên địa bàn TP. Phan Rang

Một số hình ảnh

Scroll to Top