Đo đạc khảo sát địa hình khu vực Bến Tre

Mô tả dự án

  • Vị trí dự án: Thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre
  • Hạng mục thi công: Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
  • Giá trị gói thầu: Bảo mật
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tỷ Thành (Đài Loan)

Nội dung công việc

  • Đo đạc lập mốc khống chế GPS
  • Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV.
  • Khảo sát và lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500

Hình ảnh thực tế

Đo đạc khảo sát địa hình khu vực Bến Tre
Scroll to Top