Đo đạc hiện trạng vị trí trạm điện thuộc ĐL Gia Định

Nội dung công việc

Đo đạc hiện trạng vị trí xác định diện tích đất, vị trí đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất và cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất).

Một số hình ảnh

Scroll to Top