Đo đạc hiện trạng phục vụ công tác bồi thường tại quận 12

Mô tả dự án

Đo đạc bồi thường là công việc rất phức tạp, kéo dài thời gian. Theo kế hoạch công tác đo đạc tiến hành trong 2 tháng tại thực địa bao gồm: đo đạc hiện trạng nhà và đất; thu thập pháp lý của bà con tại các khu phố và chụp hình hiện trạng.

Một số hình ảnh

Scroll to Top