Đo đạc căn hộ Jamila của Khang Điền

Đo đạc căn hộ Jamila của Khang Điền

  • Đo đạc hiện trạng căn hộ theo kích thước thực tế.
  • Biên tập lập bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở phục vụ bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng)

Một số hình ảnh

Đo đạc căn hộ Jamila của Khang Điền
Đo đạc căn hộ Jamila của Khang Điền
Đo đạc căn hộ Jamila của Khang Điền
Đo đạc căn hộ Jamila của Khang Điền
Scroll to Top