Đo đạc căn hộ chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Mô tả dự án

Tên dự án: Đo đạc hiện trạng vị trí lập bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở toàn dự án Hoàng Anh Thanh Bình

Quy mô dự án: Toàn bộ chung cư với 1014 căn hộ

Vị trí dự án: Đường D4, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh

Scroll to Top