DỊCH VỤ DỮ LIỆU GIS

Với đội ngũ chuyên nghiệp có hơn 15 năm trong lĩnh vực đo đạc, giám sát công trình. Chúng tôi nắm vững các thủ tục pháp lý liên quan đến các vấn đề về giấy phép xây dựng, thủ tục cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu đất, cấp sổ cho căn hộ và chung cư…Chúng tôi tin rằng sẽ mang lại nhiều giải pháp cũng như hỗ trợ khách hàng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến các vấn đề trên.

Businessman Reading Contract Closeup

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Bảng giá tham khảo có điều chỉnh phụ thuộc vào yêu cầu thực tế của khách hàng

200.000 đ/ bản vẽ

Dịch vụ tư vấn, khảo sát và đo vẽ chung cư với số lượng căn hộ từ 500 - 1000 căn hộ.

350.000 đ/ bản vẽ

Dịch vụ tư vấn, khảo sát và đo vẽ chung cư với số lượng căn hộ từ 200 - 500 căn hộ.

400.000 đ/ bản vẽ

Dịch vụ tư vấn, khảo sát và đo vẽ chung cư với số lượng căn hộ từ 500 - 1000 căn hộ.

Liên hệ

Các dịch vụ kiểm tra nội nghiệp bản vẽ, dịch vụ cấp sổ hồng...

Scroll to Top