Đánh giá trữ lượng – Kiểm tra sản lượng vật liệu Mỏ Nhà Máy Xi Măng Bình Phước

Máy scan 3D Faro Focus

Máy quét đo FARO là máy quét Laser 3D tốc độ rất cao, cho phép quét để thu được hình ảnh rất thực của đối tượng quét tương đối lớn (tòa building, tòa lâu đài, tòa tháp, đình chùa, cảnh quan,…). Đồng thời máy thực hiện được các phép đo cụ thể và lập tài liệu chân thực cho các đối tượng được quét. Focus3D sử dụng công nghệ phát minh của FARO, quét Laze công nghệ cao, đạt được các đặc tính kỹ thuật và phạm vi ứng dụng rất nổi bật.

Máy quét 3D GeoSLAM

ZEB-REVO-GeoSLAM sử dụng WiFi để giữ kết nối liên tục máy quét với điện thoại di động hoặc máy tính bảng, cho phép hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trong quét. Quá trình quét và xử lý dữ liệu 3D đồng thời giúp thời gian khảo sát không gian giảm đi một nửa. Với công nghệ này người dùng có thể quét và xử lý tòa nhà ba tầng chỉ trong 30 phút.

Một số kết quả đo đạc bằng phương pháp Scan 3D

Scroll to Top